Kurs kineskog jezika

Kineskim jezikom kao maternjim služi se jedna petina ljudi na svetu. Kina je treća zemlja po veličini i ističe se sa najdužom neprekinutom civilzacijom i najtrajnijim razvojem kulture u istoriji čovečanstva. Od više dijalekata koje ovaj jezik ima najrasprostranjeniji među njima je mandarinski, kojim govori 94% kineske populacije, odnosno oko 850 miliona ljudi.

Fond: 24 časova
Trajanje kursa:
3 meseca

Cena kursa: 180.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs kineskog jezika u školi je organizovan tako da pokriva jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs kineskog jezika kao što je individualna nastava. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.

U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs kineskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče kineski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1,
2. Osnovni A2,
3. Niži srednji B1,
4. Srednji B2,
5. Viši srednji C1,
6. Napredni C2,

Kursevi kineskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 24 časa, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
180.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
180.00 € 126 €

Nama su svoje poverenje ukazali: